Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2009

Ανάπτυξη θέματος " Τα ζώα"

Θέμα «Τα Ζώα»

Την επόμενη χρονιά είμαι σε ένα νηπιαγωγείο του Περιστερίου και αξιοποιώντας την αγάπη ενός νηπίου, της Μαρίας, για διάφορα ζωντανά, που κάποια από αυτά φέρνει και στο σχολείο, εισάγω το θέμα ¨Τα ζώα¨ σύμφωνα με τις αρχές της Ιστοριογραμμής. Στόχος μου είναι τα παιδιά να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν γύρω από ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα που συνδέεται με κάποιο από τα οικοσυστήματα. Αρχικά ξεκινώ με όλη την τάξη και στην συνέχεια, κάθε ομάδα αναλαμβάνει ένα υποθέμα, που αφορά στα ζώα της θάλασσας, τα ζώα του δάσους, τα ζώα της ζούγκλας και τα ζώα του αγροκτήματος. Η εμπειρία μου αυτή με βοηθά να συνειδητοποιήσω τη μεγάλη ευελιξία του οργανογράμματος, που προσφέρει η Ιστοριογραμμή. Ενώ αρχικά συζητούμε όλη η τάξη και οργανώνουμε τα όσα τα παιδιά γνωρίζουν για τα γενικά χαρακτηριστικά των ζώων, στη συνέχεια τους ζητώ να χωριστούν σε τέσσερις ομάδες. Κάθε ομάδα επιλέγει να ασχοληθεί με τη δημιουργία ενός από τα τέσσερα οικοσυστήματα με τα οποία θα καταπιαστούμε και κατόπιν τοποθετεί τα ζώα που φτιάχνει στο αντίστοιχο οικοσύστημα. Όλοι γνωρίζουν τι κάνουν οι άλλες ομάδες γιατί όσο μία ομάδα δουλεύει, οι άλλες ενδιαφέρονται να δουν τι και πώς δουλεύει. Σε αυτό εξυπηρετεί το γεγονός ότι η μία ομάδα διαδέχεται την άλλη στην εργασία και δεν δουλεύουν παράλληλα, πράγμα που θα ήταν πολύ δύσκολο να γίνει με μία μόνο νηπιαγωγό. Όταν το οικοσύστημα του δάσους είναι έτοιμο, σαν μία μικρή τοιχογραφία, η ιστορία ξεκινά. Κοιτώντας την εικόνα ένας ένας προσθέτει το δικό του κομμάτι, περιγράφοντας τι βλέπει, βάζοντας τους ήρωες-ζώα του δάσους να συνομιλούν μεταξύ τους και προσδίδοντας κάποια κίνηση στο σιωπηλό και σταθερό σκηνικό. Κατόπιν τους ζητώ να σκεφτούν τι θα μπορούσε να συμβεί στο δάσος τους και μέσα από μία λίστα γεγονότων επιλέγουν την πυρκαγιά. Επινοούν δύο εμπρηστές, ενώ μπαίνοντας στη θέση των ζώων, προτείνουν λύσεις για να απαλλαχτούν από αυτούς. Στο τέλος, δραματοποιούν την ιστορία. Παρόλο που όλο το πρόγραμμα πάει καλά, υστερώ στο κομμάτι της αξιολόγησης που προτείνει η Ιστοριογραμμή. Η αυτο-αξιολόγηση που κάνω με βοηθά να γίνομαι καλύτερη. Θα φροντίσω την επόμενη φορά να διαθέσω χρόνο για την αξιολόγηση εκ μέρους των παιδιών.
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑΤΟΣ «Τα Ζώα»
ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ
ΠΙΘΑΝΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΤΑΞΗΣ
ΣΤΟΧΟΙ Π.Ε –ΑΝΑΛ. ΠΡ
ΥΛΙΚΑ
ΠΗΓΕΣ
Α.
ΤΑ ΖΩΑ

1. Έχετε κάποιο ζωάκι στο σπίτι;
Εκκίνηση θέματος με συζήτηση από ήδη γνωστά και οικεία
Τάξη
Να καταθέσουν τις εμπειρίες τους


2. Ποια άλλα ζώα γνωρίζετε;
Καταγραφή λίστας με ζώα
Βρίσκουν σε περιοδικά και εφημερίδες εικόνες ζώων
Τάξη
Να εκφράσουν ό,τι ξέρουν
Χαρτί, μολύβι
Εφημερίδες, περιοδικά, ψαλίδια, κόλλες

3. Πόσα πόδια έχουν τα ζώα αυτά;
Ταξινόμηση των ζώων ανάλογα με τον αριθμό των ποδιών τους
Ομάδες
Να ταξινομήσουν με βάση τον αριθμό ποδιών
Εικόνες με ζώα

4. Τι τρώνε τα ζώα αυτά;
Τα παιδιά λένε ό,τι γνωρίζουν
Αντιστοιχούν ζώο με τροφή
Ζευγάρια
Να γνωρίσουν τι τρώνε κάποια οικεία ζώα.Να αντιστοιχίσουν
Εικόνες ζώων και τροφών, μολύβια

5. Πώς κινούνται;
Συζήτηση
Θεατρικό παιχνίδι με μίμηση ζώων
Δημιουργία βιβλίου με ομάδες ζώων ανάλογα με το πώς κινούνται
Τάξη


Ομάδες
Να μάθουν πώς κινούνται κάποια ζώα και να τα ταξινομήσουν με βάση τον τρόπο κίνησής τους
Εικόνες ζώων, χαρτόνια, κόλλες, ψαλίδια

6. Τι γεννάνε;
Συζήτηση
Παιχνίδι με σχετική τόμπολα πριν και μετά το βιβλίο
Ανάγνωση βιβλίου και επίδειξη εικόνων ζώων με τα αυγά και τα μικρά τους
Τάξη
Ζευγάρια


Να γνωρίζουν ποια ζώα γεννούν αυγά
Βιβλίο , παιχνίδι αντιστοίχισης

8. Πώς «μιλάνε»;
Μίμηση φωνών διάφορων ζώων
Αναγνώριση ηχογραφημένων φωνών ζώων
Τάξη
Να μιμηθούν και να αναγνωρίσουν
Κασέτα με φωνές ζώων
Β.
Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
1. Πού ζουν αυτά τα ζώα;
Συζήτηση Ταξινόμηση ζώων ανάλογα με τον τόπο κατοικίας τους
Ενασχόληση με παιχνίδι με ανάλογο θέμα
Τάξη


Ζευγάρια
Να γνωρίσουν τέσσερα οικοσυστήματα Να ταξινομήσουν
Να αντιστοιχίσουν
Εικόνες ζώων και τόπων
Τόμπολα
2. Θα θέλατε να φτιάξουμε τα μέρη όπου ζουν; (βυθό, δάσος, ζούγκλα, αγρόκτημα)
Ανά ομάδα αναλαμβάνουν τη δημιουργία ενός τόπου κατοικίας (οικοσυστηματος)
Τέσσερις ομάδες
Να γνωρίσουν και να ερευνήσουν σχετικά με τους τέσσερις τόπους
Βιβλία, βιντεοκασσέ-τες. Κουτιά παπουτσιων,
Τέμπερες, πινέλα, κοχύλια, βότσαλα, καλαμάκια, τετράγωνο χαρτόκουτο, γλασέ, κόλλα
3. Ποια άλλα ζώα ζουν στη θάλασσα;
Να τα χρωματίσουμε;
Καταγραφή

Χρωματίζουν
ζώα της θάλασσας και τα τοποθετούν στα κουτιά-βυθός
Τάξη

Άτομα

Ομάδες
Να γνωρίσουν και άλλα ζώα της θάλασσας
Χαρτί, μολύβια, χρώματα, σχέδια ζώων
κόλλες
4. Ποια άλλα ζώα ζουν στο δάσος;
Να τα χρωματίσουμε;

Καταγραφή
Χρωματίζουν
και κόβουν τα ζώα και τα κολλούν στην αφίσα του δάσους τους
Τάξη
Άτομα

Ομάδες
Να γνωρίσουν και άλλα ζώα του δάσους
Χαρτί, μολύβια, χρώματα, σχέδια ζώων κόλλες
5. Ποια άλλα ζώα ζουν στη ζούγκλα;
Χρωματίστε τα
Καταγραφή
Χρωματίζουν, κόβουν τα ζώα και τα κολλούν στην αφίσα της ζούγκλας
Τάξη
Άτομα

Ομάδες
Να γνωρίσουν και άλλα ζώα της ζούγκλας
Χαρτί, μολύβια, χρώματα, σχέδια ζώων κόλλες
6. Ποια άλλα ζώα ζουν στο αγρόκτημα;
Χρωματίστε τα
Καταγραφή
Χρωματίζουν, κόβουν και στερεώνουν τα ζώα στη μακέτα του αγροκτήματος
Τάξη
Άτομα

Ομάδες
Να γνωρίσουν και άλλα ζώα
Του αγροκτή-ματος
Καλαμάκια, ζιλοτέιπ, φελιζόλ, χαρτόνια, χρώματα, σχέδια ζώων κόλλες
Γ.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ
1. Πώς να περνούν άραγε τα ζωάκια μας στο δάσος;
Να φανταστούμε πώς είναι μια ημέρα τους;
Κοιτάζουν όλοι την εικόνα του δάσους που έχουν φτιάξει. Ξεκινώ την ιστορία και συνεχίζει ένας ένας να προσθέτει στοιχεία
Δραματοποιούμε την ιστορία μπαίνοντας σε ρόλους
Τάξη
Να συνθέσουν μία ιστορία και να τη δραματοποιήσουν
Να μπουν στη θέση των ζώων

Χαρτί, μολύβι, χαρτιά διάφορα
2. Τι κίνδυνοι μπορεί να τα απειλούν;
Λίστα με πιθανoύς κινδύνους. Τα παιδιά επιλέγουν κάποιον
Τάξη
Να γνωρίσουν από τι κινδυνεύει το δάσος και τα ζώα
Εικόνες όπου το δάσος κινδυνεύει
3. Πώς μπορούν να τα βάλουν με τον εχθρό;
Τι συνέπειες έχει η κάθε λύση;
Λίστα με τις λύσεις που προτείνουν τα παιδιά

Εξετάζουν τις συνέπειες των λύσεων αυτών
ΤάξηΟμάδες
Να βρουν λύσεις σε προβλήματα


Να σκεφτούν τις συνέπειες των λύσεων
Να ρωτήσουν κάποιον ειδικό
4. Να γράψουμε την ιστορία μας και να την παίξετε;
Τα παιδιά λένε ξανά την ιστορία πιο ολοκληρωμένη, την καταγράφω, δημιουργώντας ένα βιβλίο που τα παιδιά μπορούν να εικονογραφήσουν.
Δραματοποιούν το τέλος της ιστορίας με τη λύση που πρότειναν
Τάξη
Να βιώσουν τη λύση που πρότειναν
Χαρτί, μολύβι, αξεσουάρ
Δ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
1. Θα θέλατε να παρουσιάσετε την ιστορία σας στους γονείς και φίλους σας;
Προετοιμάζουμε απλά κοστούμια, σκηνικό έχουμε την εικόνα τους δάσους σε μεγέθυνση, ετοιμάζουμε ίσως προσκλήσεις και η παράσταση αρχίζει…
Τάξη

Ομάδες
Να παρουσιάσουν και να μοιραστούν τη δουλειά τους
Χαρτιά, χρώματα, αξεσουάρ κ.α

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου